Hur blir man boende?

Du/ni som är intresserad av att bli boende på Majbacken bör vara under 55 år och inte ha hemmavarande barn.

Är du intresserad av boendet kontaktar du föreningen för ett studiebesök. Om du fortfarande är intresserad efter det, och intresset är ömsesidigt, blir du kallad till intervju med medlemsgruppen, som därefter beslutar om du blir bostadssökande.

Erbjudande om lägenhet styrs av våra stadgar, som bland annat innebär att vi strävar efter en balans mellan kvinnor och män.

När en lägenhet blir ledig är det Majbackens föreningsstämma som avgör om du erbjuds en lägenhet.

Det är först när du skrivit på kontraktet som du blir medlem i föreningen.

Länk till intresseanmälan