Majbackens historia

Föreningen BoIHOP anordnade ett möte i Göteborg för de allmännyttiga bostadsbolagen. Vid detta möte föddes idén till gemenskapsboenden/kollektivhus hos några bostadsbolag.

Hösten 2003 togs kontakter mellan BoIHOP och Familjebostäder i Göteborg. Detta blev början till Majbackenprojektet.

Under våren 2004 fördes livliga diskussioner mellan parterna och i augusti 2004 bildade fyra personer den ideella föreningen Majbacken. Familjebostäder hade erbjudit ett höghus, som skulle kunna omvandlas till gemenskapsboende. Detta hus hade anvisningslägenheter för äldreomsorgen, men avtalet hade sagts upp. I huset fanns det även en outnyttjad dagcentral.
Vi erbjöds att ta över lägenheter efter hand.
I september 2004 skrev den första hyresgästen kontrakt och innan årets utgång var vi sju personer som hade flyttat in.

I maj 2005 ombildades Majbacken till en ekonomisk förening med namnet Majbackens gemenskapsboende och i mitten av 2005 skrevs avtal mellan Majbacken och Familjebostäder om att blockhyra lägenheterna och att vi skulle ta över lägenheterna efter hand som de blev lediga samt ansvara för rekryteringen av nya hyresgäster.
I och med detta avtal blev Majbacken hyresvärd och de boende blev hyresgäster hos Majbacken.
Efter hand som lägenheter blev lediga kom det in nya majbackenbor. Vi kom också att disponera en gemensamhetslokal på drygt 200 kvadratmeter som ingick i ett särskilt lokalhyresavtal med Familjebostäder.

Under 2006 skrevs ett avtal om självförvaltning. Det innebär att vi själva städar trapphuset, källarutrymmen samt sköter de närmaste grönytorna och gångarna runt huset. För detta får vi en ersättning till Majbacken från Familjebostäder.

Allteftersom nya majbackenbor har flyttat in har det fejats och målats, och i början av 2008 byggde vi om vårt gemensamma kök. Nu har vi drygt 200 kvadratmeter upprustade gemensamhetslokaler med bland annat en stor matsal med modernt kök, kontor, gästrum, film- och TV-lokal, hobbyrum, ”bibliotek” och en verkstad i källaren.

Sedan 2012 disponerar Majbacken samtliga 31 lägenheter i huset.