Husets ekonomi

I samband med inträdet i föreningen betalar varje medlem en föreningsinsats på 2 000 kronor.

Utöver hyran för lägenheterna, betalar varje medlem en årlig medlemsavgift på 300 kronor och en månatlig avgift på 475 kronor för bland annat de gemensamma lokalerna.

Medlemmarnas lägenhetshyra är, med nuvarande avtal och föreningstyp, lika med den som Familjebostäder och Hyresgästföreningen har avtalat.

Majbacken har avtal med Familjebostäder om självförvaltning. För denna arbetsinsats får föreningen en ersättning. Detta är föreningens största inkomst och med den betalas försäkringar, el, underhåll och annat för de gemensamma lokalerna.