Huset och lägenheterna

Huset är ett åttavånings punkthus i tegel, ett av tre, som byggdes på 1950-talet. Det har senare klätts med plåt. Huset har förut varit ett socialt boende och på våning ett fanns en service-central för äldre med lunchservering, arbetsterapeut, hemtjänst-kontor mm. Denna våning är nu våra gemensamma utrymmen.

Huset ägs av Familjebostäder och vi blockhyr huset.

Huset innehåller 32 lägenhet, varav tre är nyproducerade genom ombyggnad av lokaler. Den senaste stora renovering skedde på 1980-talet.

Vi har gemensam tvättstuga och snickarverkstad. Förråd i källaren. Gemensamma lokaler på våning 1, stor samlingslokal/matsal/kök, diskrum, syhörna, gästrum, mindre samlingslokal, kontor.

Alla lägenheter i huset är tvåor. Den lilla tvåan är på 38 kvm, den stora som också har balkong är på 58 kvm. Det finns fjorton av varje. Dom tre nyproducerade tvåorna är 54, 55 och 58kvm, hyran är lite högre eftersom dom är modernare.

Som nyinflyttad hamnar man i den lilla tvåan. Dom stora lägenheterna förmedlas i huvudsak genom en intern omflyttnings-lista. 

Vad gör arbetsgrupperna?

För att huset skall fungera har vi olika arbetsgrupper och förtroendeuppdrag. Du kan vara medlem i en eller flera grupper och du kan byta över tid. Du kommer också att sitta i styrelsen en del av din tid i huset.

Arbetsgrupperna sköter sitt uppdrag relativt självständigt. Man redogör för sina planer på årsmötet och årsmötet godkänner planer och budget.

Vi har många arbetsgrupper, t ex för rekrytering av nya medlemmar, att allt fungerar i köket, inredningsfrågor, kultur och mycket mera.

Hur funkar matlagningen?

Vi lagar gemensam mat två gånger i veckan. Middagen i matsalen är viktig för sammanhållningen i kollektivhuset och vi uppmuntrar alla att äta ofta där, men det är inget tvång. Du betalar för de gånger du äter där.

Ungefär tolv gånger om året måste man som medlem laga mat och det är ett arbetspass mellan ca 1600-2000. Vi lagar mat i en grupp om fyra personer och dom bestämmer menyn, gör inköpen, lagar maten och gör allt efterarbete.

Hur funkar städningen av huset?

Svale-laget städar sin våning och trapporna ner till nästa våning. Våra gemensamma lokaler städas av städlaget, som ser till att allt är rent under en fjortondagars-period. Ungefär var tredje månad deltar du i ett städlag om fyra personer. Vi har också en robotdammsugare som kör några gånger i veckan.

Hur ser det ut administrativt?

Vi är en ekonomisk förening, där alla hyresgäster är medlemmar. Alla större beslut fattas på husmöten som hålls ungefär 6 ggr/år. En gång om året har vi årsmöte, där vi väljer medlemmar i medlemsgruppen och styrelsen. Vi följer lagen om ekonomiska föreningar vad gäller vår administration.

Vi blockhyr huset av Familjebostäder i Göteborg AB. Vi sköter allting kring in-, ut- och omflyttning, samt väljer hyresgäster från en kö som vi sköter själva. Vi får ersättning från hyresvärden för att vi själva förvaltar huset, dvs yttre och inre städning och lättare underhåll.