Välkommen till Majbackens bogemenskap

GEMENSKAPSBOENDE –

DELAKTIGHET

HÅLLBARHET

ARBETSGEMENSKAP

 

Vi bor och arbetar tillsammans för att få ett trivsamt boende och för att sköta och göra saker ihop så att vi får ett väl fungerande hus. Det tar tid.

Att komma fram till vad vi ska göra och hur – det måste diskuteras, stötas och blötas. Det tar tid.

Huset ägs av Familjebostäder och vi blockhyr hela huset. Vi har ett avtal som gör att vi själva sköter in- och utflyttningar, skötsel av rabatter och grönska runt huset och husets alla gemensamma ytor. Det tar tid.

Därför innebär det att man har några uppdrag när man bor här.

 

Går på möten Föreningsstämman är Majbackens  högsta beslutande organ där alla medlemmar har rösträtt. Det är på dessa möten vi beslutar vad som ska hända och hur arbetet ska fungera.

Lagar mat Några gånger per termin ska vi delta i matlag. Matlaget  bestämmer själva menyn, handlar och lagar maten. Köket lämnas  rent och fint.

Städar Några gånger per termin ska vi delta i städlag och ansvara för att det är rent och snyggt i våra gemensamma lokaler under en fjortondagars-period.

Jobbar på arbetsdagarna  Ett par dagar per år har vi  gemensam städdag. Då gör vi storrengöring och fixar sånt som  behöver åtgärdas i våra  gemensamma utrymmen, inne  och ute.

Betalar hyran i tid Det är viktigt att hyran betalas. Det vill säga i förskott, senast den 28:e i varje kalendermånad.

Vårdar hus och människor  Skötseln av huset och gemensamma aktiviteter planeras och genomförs av våra arbetsgrupper. Alla ska vara med i minst en arbetsgrupp, vilken väljer vi själva.